Missie

Missie.

FBA Plants streeft ernaar om een betrouwbare partner op het gebied van uitgangsmateriaal van de Helleborus (niger) te zijn. Door jarenlange ervaringen en kennis van het telen, denken wij als partner een belangrijke toegevoegde waarde te kunnen leveren. FBA Plants is daarnaast continu bezig met het verbeteren en innoveren van het uitgangsmateriaal van de Helleborus met als doel een prachtige compacte en bloemrijke winterbloeier te creëren, die zowel als kamer- als buitenplant gepresenteerd kan worden.

Kortom, FBA Plants is uw partner op het gebied van Helleborus niger plantmateriaal!